Khai giảng lớp điện toán căn bản

Thể theo lời yêu cầu của một số học viên trước đây, tôi xin mở lớp điện toán căn bản khai giảng bắt đầu từ chủ nhật, ngày 16 tháng 3, 2014, mục đích hướng dẫn cách làm nhạc cảnh và phim ảnh có chất lượng cao dùng Photoshop, Proshow phiên bản 4 & 6, cách tìm kiếm hình ảnh trên mạng.

Quý vị không quen thuộc Proshow hay Photoshop, xin xem qua một số xảo thuật căn bản đã được hướng dẫn trong các lớp trước đây.

Điều kiện lớp học
☼ Lớp học nhỏ do các bạn bè giới thiệu, không nhắm mục đích thương mại, nên yêu cầu có từ 5 (tối thiểu) đến 9 (tối đa) học viên để có thể hướng dẫn từng học viên nếu cần.

☼ Các học viên phải có và mang theo máy điện toán laptop để thực tập các hướng dẫn trong lớp. Học viên được hướng dẫn bằng tiếng Việt cách sử dụng máy điện toán và cách thiết lập các software cần thiết. Tôi sẽ giúp đỡ các học viên cách cài và xắp đặt các thiết bị cần thiết để việc học được dễ dàng và có hiệu quả.

Học phí $100 US đóng trước mỗi 4 tuần để trả các chi phí và thiết bị cho lớp học (projector, Internet, utilities).
Xin quý vị đóng học phí ngày đầu tiên đến dự lớp học (3/16/2014).
Các học viên sẽ được gởi reminder email 1 tuần trước ngày đóng học phí.

Giờ học: Chủ nhật mỗi tuần từ 3 giờ chiều đến 6 giờ tối.
Địa chỉ: 15311 Bonita Springs, Houston, Texas, 77083.
Email: dao.lanny tiếp theo dấu @ để khỏi bị spam, @gmail.com.
☼ Mọi chi tiết, thắc mắc hay câu hỏi, xin liên lạc thầy Lân 832.964.7877.
Lịch lớp học và thông báo

Địa chỉ trên Google Map.