Bài ôn 3: Proshow Producer 6

Tóm tắt: Proshow Producer phiên bản 6 có rất nhiều thay đổi so với phiên bản 4 cũ trước đây. Màn ảnh điều hành chia ra 3 phần: dàn dựng (build) xắp đặt như các phiên bản trước, phần thiết kế (design) tập trung vào màn ảnh chiếu thử, và phần xuất bản (publish) tóm tắt các phương pháp xuất bản phim ảnh, chép ra dĩa DVD hay blu-ray hoặc gởi thẳng lên youtube. Bài này tóm tắt các chức năng mới của hệ thống chữ viết làm phụ đề (caption) có trong phiên bản 6.

1. Các phần trình bày khác nhau khi chọn một trong ba màn ảnh điều hành có sẵn có thể thay đổi bằng cách gõ Ctrl-Tab hay chọn Window/Switch workspace. Phiên bản 6 có gắn sẵn nhãn hiệu cho khung liệt kê từng đoạn phim và dòng thời gian. Dùng Window/Show/Lightbox để thấy thêm chi tiết cho từng khung hình.

2. Phần điều chỉnh khung hình (Slide options) có thêm dấu hiệu cho biết đang ở khung hình chính (keyframe) nào. Bấm nút chuột phải để thay đổi thời gian khung hình và phần chuyển tiếp hay có thể dùng các nút bấm (như add, multiple) cho nhanh. Cách xếp đặt này giúp xác định thời điểm bắt đầu và thời điểm chấm dứt được dễ dàng hơn khi cần hoạt hình.

3. Các khung hình chữ viết có thể chuyển thành khung hình bình thường. Các xảo thuật phim ảnh dùng cho khung hình như chuyển dịch (pan), phóng lớn nhỏ (zoom), quay (rotate), đổi màu (colorize), đổi độ trong suốt (qua opacity) ở một hay nhiều thời điểm nhất định (keyframe) đều làm được. Khung hình chữ viết (text layer) có gắn thêm phần thiết kế chữ (text setting) để chọn mặt chữ và kích thước. Phần họa hình chữ (text effect) cũng giống như các phiên bản trước cho phép đặt hình ảnh (image overlay) và các màu liên tục (gradient) lên mặt chữ.

4. Chữ viết màu trắng đen hay khung hình có chứa độ trong suốt có thể làm mặt nạ cho thấy phim ảnh trong các khung hình bên dưới.

5. Chữ viết có thể nghiêng trong không gian ba chiều (tilt) không cần dùng đến cách phóng đại và có thể quay từng mẫu tự (character rotation).

6. Các khung hình làm nền có thể đổi độ mờ (blur) dễ dàng hơn và có chất lượng cao.

7. Thực tập vẽ chữ GREED dùng phép nghiêng chữ trong không gian ba chiều (horizontal tilt) để quen thuộc với các khung điều hành trong phiên bản 6. Đặt hình ảnh và chọn một số màu liên tục lên mặt chữ. Thực tập đặt mặt nạ che (layer mask) đơn giản để đổi độ sáng phim ảnh.

8. Phim lưu trữ nên chọn Xuất bản/Phim ảnh cho máy điện toán (Publish/Video for computers). Bấm nút Tạo phim (Create) rồi chọn Hồ sơ Phim ảnh (Video File) hay chọn Phim ảnh lưu trữ (Video for archiving), chọn chất lượng lưu trữ cao mpeg-4 tiêu chuẩn H.264 1080p hay thấp hơn H.264 720p.