Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang 2019 Picnic

Hình chụp tại Mile Square Regional Park, 16801 Euclid St, Fountain Valley, CA 92708 sáng thứ bảy, 13 tháng 7, 2019.