Unfinished Story

Nhạc phẩm Unfinished Story.
Đàn dương cầm loại Disklavier Conservatory Model C3 dài 6’1 do hãng Yamaha sản xuất.