While Your Lips Are Still Red

Nhạc phẩm While Your Lips Are Still Red.
Thử đàn dương cầm Bosendorfer, giá bán $90,000 US dollars, đàn mới do hãng đàn dương cầm Bosendorfer Áo quốc chế tạo. Loại đàn này nổi tiếng nhất thế giới do tiếng đàn trong và ấm hơn rất nhiều so với đàn Steinway và Yamaha. Bài While Your Lips Are Still Red khi đàn nghe khác hẳn tiếng đàn Yamaha.