Cách ráp nối phim ảnh và âm nhạc

1. Cách thiết kế hình thức trình bày ProShow Producer 4.0.2549 Styles.
Proshow Producer dùng để tạo nhạc cảnh, ghép hình chụp vào phim ảnh, có nhiều cách chọn lựa để chuyển hình và thay đổi màu sắc dễ dàng.

Bài học này hướng dẫn cách thiết kế một số hình thức trình bày để dùng chung cho các nhạc cảnh khác nhau. Các hình thức trình bày này được liệt kê chung vào khoảng 60 kiểu trình bày đã có sẵn.

1.1. Hình thức mở màn (Moving Curtains).

Tạo ra 2 hay 3 lớp chứa (layers) dùng hai bức hình: 0.Black.png và proshow.Style.Red.Curtain.jpg. Chọn Effects.Motion Effects để tạo ra xảo thuật kéo màn về phía bên trái sân khấu. Đổi độ phóng đại chiều ngang ZoomX thành 0 và rời vị trí màn PanX tại hoành độ -50. Thời gian mở màn khoảng 5 giây, chọn Keyframe 1 tại 0 và Key frame 2 tại 5 giây. Vị trí của mỗi keyframes có thể thay đổi tùy ý nếu muốn thời gian kéo màn chậm lại hay nhanh hơn.

Tương tự như trên, rời vị trí màn PanX tại hoành độ 50 để tạo ra xảo thuật kéo màn về phía bên phải sân khấu. Thay đổi thời gian bắt đầu và chấm dứt của keyframes trong mỗi lớp chứa để kéo màn cùng một lúc hay kéo màn bên trái trước.

Chọn Styles hay Slide.Styles, rồi bấm nút Create. Đặt tên (name) Moving Curtains, nên giữ thể loại (Category) Custom Styles. Nên ghi phần chú giải (Description) để nhớ phải thay đổi những yếu tố hay phần nào khi dùng kiểu trình bày này. Nhớ ghi danh tác giả (Publisher name) và trang nhà (website) nếu có. Chọn Ok để tạo ra hình thức trình bày mới.

Nếu muốn sửa đổi tên (Name), thể loại (Category), hay giải thích phần (Description), chọn Styles, chọn Manage Styles, chọn Edit.
Bấm Done khi làm xong.

Khi làm nhạc cảnh hay ráp phim, nếu chỉ muốn giữ những kiểu trình bày nào sẽ dùng, có thể chọn Remove để loại bớt những styles không cần thiết. Nếu muốn dùng trở lại, chọn Import và tìm kiểu trình bày (hồ sơ tận cùng bằng .pxs) trong C:\Program Files (x86)\Photodex\ProShowProducer\Styles.

1.2. Ghép thêm kiểu trình bày Aperture 2 (độ mở).

Chọn Styles.Manage Styles, chọn Import và tìm Aperture2.pxs. Bấm Done khi làm xong. Nhớ chọn Apply để kiểu trình bày có gắn dấu móc.
Nếu sửa chỉnh kiểu trình bày, chọn Export sau đó để tạo ra kiểu trình bày riêng biệt khác (có tên khác).