Cách tạo xảo thuật phim ảnh “Mở cửa thành”

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật mở cửa thành dùng Proshow Producer để mở cửa, dùng Photoshop để vẽ cửa thành, dùng TmpgEnc để lấy bức hình cửa thành từ DVD (Heroes).

1. Mở đoạn phim gate.mpg dùng TmpgEnc, chọn Cut-Edit rồi chọn một khung hình cửa thành rõ nét nhất. Để mũi tên vào hình xem, bấm chuột nút phải chọn Save current frame in a picture file (Chép khung hình thành hồ sơ hình ảnh). Đặt tên bức hình này là gate.bmp. Nên chọn dạng .bmp không dồn nén để hình có chất lượng cao nhất.

2. Mở gate.bmp trong Photoshop. Dùng marquee (đánh dấu) và copy/paste (chép/dán) từng phần của bức hình để tạo ra khung cửa thành bên trái (gate.left.jpg). Tô xóa những chi tiết không muốn giữ (hình người) nếu cần.
Khung cửa thành bên phải không cần thiết vì sẽ dùng cách đối xứng trong Proshow để trình bày.

3. Mở Proshow Producer. Đặt hình gate.left.jpg trong một lớp chứa (layer). Dùng fill frame để hình cửa thành chiếm hết khung. Vị trí PanX đi từ -50 đến -100 để cửa thành bị kéo về phía trái trong vòng 10 giây (đổi thời điểm của key frame 2 thành 10 giây). Có thể đổi độ phóng đại (Zoom) lên 120% để có cảm tưởng tới gần cửa thành.

Tạo ra cửa thành bên phải dùng Duplicate Layer. Nhớ chọn Layer.Editing, bấm Flip Horizontal (lật chiều ngang, có móc) để hình cửa thành bên phải trở nên đối xứng hình cửa thành bên trái sau khi lật chiều ngang. Vị trí PanX đi từ +50 đến +100 để cửa thành bị kéo về phía phải trong vòng 10 giây (đổi thời điểm của key frame 2 thành 10 giây). Có thể đổi độ phóng đại (Zoom) lên 120% để có cảm tưởng tới gần cửa thành.

4. Chọn Slide.Slide Styles sau đó chọn Create. Đặt tên (name) MoCuaThanh, nên giữ thể loại (Category) Custom Styles. Nên ghi phần giải thích (Description) để nhớ phải thay đổi những yếu tố hay thành phần nào khi dùng kiểu trình bày này. Nhớ ghi danh tác giả (Publisher name) và trang nhà (website) nếu có.
Chọn Ok để tạo ra hình thức trình bày (Style) mới có tên MoCuaThanh.

Get the Flash Player to see this content.