Cách sử dụng Adobe Premiere Pro

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập những kỹ thuật căn bản để cắt ráp và sắp đặt thứ tự các đoản phim, loại bỏ những khúc bị rung mờ dùng Adobe Premiere. Học viên nên thực tập cắt ráp từ một đoạn phim mẫu ngắn để quen thuộc cách sử dụng cho đến khi không còn cảm thấy Premiere phức tạp nữa.

1. Chọn New Project (Dự án phim mới), chọn tiêu chuẩn DV-NTSC (Digital Video – National Television Standard Commitee). Chọn widescreen 48 kHz nếu phim thu ở dạng hình chữ nhật, hay standard 48 kHz nếu phim thu ở dạng hình vuông.
Tiêu chuẩn này thích hợp cho việc xuất bản DVD có chất lượng cao (SD, Standard Definition tại kích thước 720 x 480). Nếu phim nguyên thủy dùng HD (High Definition tại kích thước 1400 x 720 hay lớn hơn), trước khi sử dụng tiêu chuẩn DV, nên dùng TmpEnc để chuyển về tiêu chuẩn DV-NTSC trước khi đem phim vào Premiere (Import).

2. Bấm chuột phải, chọn Import…, chọn loại phim .avi. Kéo bỏ phim mẫu 00022.avi từ khung Project (Dự án) sang khung Timeline (dòng thời gian), bỏ vào Video 1.

3. Chọn Sequence Delete tracks (xóa phim) để bỏ bớt những lớp chứa không dùng đến trong timeline. Nên giữ lại tối thiểu Video 1 và 2, Audio 1 và 2. Đóng hay mở đường phim (video tracks) và âm thanh nhạc (audio tracks) bằng cách bấm vào dấu hiệu hình tam giác trắng để mở rộng hoặc thu gọn (Expand/ Collapse tracks).
Bấm dấu hiệu con mắt hay loa để tạm thời tắt đường phim (không cho thấy) hay âm thanh (không cho nghe).

4. Khi đường phim đang mở, có thể bấm nút hình vuông để thiết lập cách trình bày (Set display style) chọn Show Frames (hiển thị khung hình) để thấy diễn biến tổng quát của đoạn phim. Thực tập cách kéo rộng hay thu nhỏ các đường phim và âm thanh nhạc qua nấc thời gian (time scale) để dễ cắt ráp. Nếu phim đang xem bị rung hay có sọc ngang, chọn Sequence.Render Work Area hay chọn phim đang xem, bấm Enter, Premiere sẽ duyệt lại những khúc bị rung để chiếu cho đúng.

5. Trong khung monitor, chọn dấu tam giác giữa màu đen để hát. Trong lúc hát dấu tam giác trở thành hình vuông, bấm dấu hình vuông để ngưng. Không nên di chuyển mũi tên ra khỏi hình vuông trong lúc phim đang hát, vì có thể muốn ngưng đột ngột. Bấm dấu tam giác trái để lùi lại 1 khung hình (frame). Trong 1 giây có 30 frames theo tiêu chuẩn NTSC. Bấm dấu tam giác phải để đi tới 1 frame.

6. Chọn dấu hiệu lưỡi lam (razor tool) khi muốn cắt. Để lưỡi lam vào trong đường phim hay âm thanh muốn cắt tới gần đường kẻ dọc đánh dấu thời điểm đang hát. Bấm chuột trái (left click) tách đường phim làm hai. Nếu nhầm lẫn, bấm Edit.Undo rồi làm lại. Nếu đúng ý, chọn mũi tên (Selection tool) để tránh tai nạn cắt lần thứ hai.
Sắp đặt phim trên đường Video 1 hay 2 để thấy từng khúc cắt ráp để dễ gắn chuyển tiếp (transitions) nếu cần. Đổi thứ tự chiếu phim bằng cách bấm, giữ chuột trái, kéo đến vị trí mới (click and drag, nhấp chuột và kéo). Gõ nút Delete (xóa) để xóa bỏ những khúc phim không muốn giữ.

7. Nên kiểm lại phim đang làm trước khi tạo ra DVD. Chọn File.Export.Export to DVD. Đặt tên phim (Folder name), chỗ viết ra (Folder Location), ghi vào thư mục (Burn to Folder). Chọn nguyên phim (Entire Sequence) hay một khúc nhỏ (Work Area). Chọn chất lượng cao để giống như DV (High Quality VBR, 7MB, MPEG stereo hay Dolby Digital surround nếu có mật mã) khi tạo đĩa.
Để ý chọn Export VideoExport Audio (có để móc). Chọn PCM nếu dĩa DVD còn chỗ chưa đầy. Nhớ chọn Deinterlace (chống sọc) để hình không có sọc hay vân.