Bài 2: Proshow Producer 4.5.2929 tóm tắt

Bài 2: Thứ tư, 11 tháng 1, 2012
Những phần sau đây được trình bày và hướng dẫn trong giờ học

1. Proshow Producer 4.5.2929
Cách cài (install)
Chép lại nội dung của hai hồ sơ sau đây (khoảng 750 MB).
Photodex.Proshow.Producer.4.5.2929 (phiên bản cập nhật)
MotCoiDiVe (tuồng mẫu để kiểm lại sau khi cài)

1.1. Mở C, mở Homework hay vị trí đã chép vào máy, chọn (left click) hồ sơ Photodex.Proshow.Producer.4.5.2929.

Chọn Proshow Producer 4.5.2929.exe, gõ Enter hay bấm chuột phải, chọn Run as Administrator để bắt đầu cài. Tắt máy và bật lại (restart) ngay sau khi cài.

1.2. Ghi danh người sử dụng (Black Knight). Chọn Patch.exe, chọn Run as Administrator để bắt đầu ghi danh. Bấm Patch, sau đó bấm Quit.

1.3. Chọn thể loại vẽ (Style Packs) phần 3 có tên Proshow Style Pack 3.exe, gõ Enter hay bấm chuột phải, chọn Run as Administrator để bắt đầu cài thể loại vẽ này (có thêm khoảng 100 kiểu vẽ mới). Bấm Next cho đến khi cài xong.

1.4. Chọn thể loại vẽ phần 3 có tên Proshow Style Pack 4.exe để bắt đầu cài tương tự như phần 3.

1.5. Quan trọng: Đây là phiên bản cập nhật, máy phải có cài sẵn Proshow Producer 4.0 hay 4.1 trước khi ghi danh để không bị trở ngại.
Mở Proshow, bấm Help, bấm About Proshow, xét lại phiên bản 4.5.2929.

2. Cách sử dụng
2.1. Proshow Gold dùng để tạo nhạc cảnh, ghép hình chụp vào phim ảnh, có nhiều chọn lựa để chuyển hình và thay đổi màu sắc. Phiên bản 4.5 có rất nhiều dạng chuyển tiếp (transitions) có chất lượng cao như Adobe Premiere.

2.2. Ngoài ra, phiên bản này có thêm 6 loại vẽ (style packs) cung cấp khoảng 1,000 kiểu vẽ khác nhau rất tiện lợi cho việc chuyển hình. Bài hướng dẫn chỉ cài kiểu vẽ loại 3 cho đỡ tốn chỗ. Cách cài các kiểu vẽ khác cũng tương tự như đã trình bày ở phần trên (1, 2, 3, 4, Escapes, Grunge). Escapes chứa thể loại vẽ thiệp mời. Grunge kiểu vẽ bậy trên tường, mực tối và có nhiều màu đậm.

3. Kiểm soát lại phiên bản cập nhật sau khi cài
3.1. Mở tuồng mẫu MotCoiDiVe.psh

3.2. Bấm Styles, chọn Category, soát lại Style Pack 3 có 78 và Style Pack 4 có 119 thể loại vẽ.

3.3. Bấm dấu hiệu chuyển tiếp (Transitions) để thấy khoảng 500 cách chuyển tiếp khi làm nhạc cảnh. Phiên bản Proshow này cho phép tạo ra cách chuyển tiếp mới nếu không muốn dùng những thể loại chuyển tiếp có sẵn (Wipes, quạt xóa, Patterns, Dạng, hay Shapes, Hình).

Nhạc cảnh thực tập của một học viên trong lớp.