Bài 3: Proshow Producer cách dùng mặt nạ


Bài 3: Thứ tư, 18 tháng 1, 2012
Những phần sau đây được trình bày và hướng dẫn trong giờ học.

1. Proshow Producer cách dùng mặt nạ (masking) và keyframes.
Dùng Photoshop để tạo ra hình mẫu Text.G.png và hình có màu liên tục (gradient) từ đen sang trắng. Bài sau đây hướng dẫn cách vẽ chữ quay có bóng phản chiếu thích hợp để trình bày chủ đề cho nhạc cảnh.

Bài này ôn lại những cách sử dụng chính trong Proshow (keyframes, layers, masking, flip, zooming, positioning).

Trong Photoshop, nhớ chọn thể loại hình .png khi hình có chứa những điểm màu trong suốt. Dùng Accessories.System Tools.Character Map để viết chữ có dấu.

Tóm tắt:
Trong khung Layers.
Chọn + để tạo ra một lớp chứa đựng hình (image), phim (video) hay màu sắc.
Chọn – để bỏ lớp chứa không dùng.

Chọn mũi tên lên xuống để sắp thứ tự của các lớp chứa.
Chọn mũi tên phải để nối hình dưới vào hình trên đồng thời biến hình trên thành mặt nạ của hình dưới.

Chọn lớp chứa, right click, Duplicate layer, để chép thành nhiều bản sao khác của lớp chứa đang chọn.

Đổi độ phóng đại chiều ngang (Zoom X) để có cảm tưởng hình quay.
Chọn Layers.Editing, chọn móc Flip để lật hình.

Di chuyển hình màu liên tục (đã trở thành mặt nạ) đến vị trí thích hợp để thay đổi độ mờ của chữ phản chiếu.