Bài 1: Trình bày phim ảnh tóm tắt

Bài 1: Thứ tư, 4 tháng 1, 2012
Tóm tắt và ôn lại các software chính để trình bày phim ảnh
đã thực tập trước đây:

1. Adobe Photoshop 7
Vẽ hình nền và mặt nạ,
Chỉnh sửa màu sắc và các chi tiết khiếm khuyết,
Cắt ráp hình chụp

2. Photodex Proshow Producer 4.1
Tạo nhạc cảnh, slide show,
sẽ thực tập phiên bản 4.5 có hệ chuyển tiếp (transition)

3. 3. Adobe Premiere Pro 2
Cắt ráp phim và âm thanh,
Vẽ chữ kiểu di động,
Tạo phim ảnh dạng DVD chất lượng cao

4. TMPGEnc Xpress
Chuyển dạng và kích thước phim ảnh,
Giữ màu sắc với chất lượng cao

5. DVD-Lab Pro
Tạo DVD có menu và chapters

6. Winrar
Dồn nén tài liệu, phim ảnh thành hồ sơ có chứa mật mã,
Tạo phiên bản phụ để khỏi mất tài liệu

7. Nero 10
Làm dĩa DVD và Blu-ray 100% compliant cho phim ảnh,
Làm dĩa CD-Audio để nghe nhạc,
Làm dĩa Video-CD

8. DVD-Fab 8
Chép DVD có mật mã

9. Antivirus Avast
Chống bọ tới 4/2015

10. WordPress
Đưa tải bài vở, phim ảnh lên mạng

11. Tổng hợp
Cách dùng mặt chữ có dấu,
Cách tạo mặt nạ để chuyển và ráp hình (mask),
Cách sử dụng lớp chứa (layers),
Cách sử dụng màu liên tục (gradient),
Cách sử dụng độ mờ (transparency),
Cách thiết lập keyframes