Cách ráp nối phim ảnh dùng Adobe Premiere Pro

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập một số kỹ thuật thường dùng trong khi ráp nối để phim ảnh và âm thanh không bị gián đoạn, được liên tục theo ý muốn.

1. Khi cắt phim, âm thanh của đoạn phim bị cắt sẽ mất đi. Nếu muốn giữ lại, để mũi tên vào đoạn phim cắt, bấm chuột phải (right click) và chọn Unlink (tách ra). Âm thanh của đoạn phim cắt sẽ được tách rời ra và có thể rời đến vị trí khác. Premiere không gạch dưới tên phim và âm thanh để cho biết phim và âm thanh không còn liên hệ nữa.

2. Premiere cho phép đặt nhiều đường âm thanh khác nhau cho cùng một đoạn phim. Chọn Sequence.Add tracks… tạo các đường âm thanh mới như audio 2, audio 3, tùy ý. Kỹ thuật này rất tiện lợi khi muốn hòa nhạc vào âm thanh sẵn có của đoạn phim.

Thí dụ, chọn Import… DemNayAiDuaEmVe.wav vào trong khung thùng phim. Kéo bỏ đoạn âm thanh này vào trong Audio 2. Chọn khung Audio Mixer và kéo các nút (slider) để điều chỉnh cường độ âm thanh to nhỏ cho phù hợp với đoạn phim sau khi cắt ráp. Kéo khung giữa cho rộng ra nếu không thấy Audio Mixer.

3. Để tránh tai nạn xảy ra cho một khúc phim đã ráp nối xong và không muốn thay đổi nữa, bấm dấu hiệu ổ khóa trong hình vuông thứ hai. Premiere đánh dấu đường phim hay đường âm thanh đang bị khóa (Lock track) bằng những gạch chéo.

4. Premiere giúp chuyển hình tĩnh (photo, thí dụ chọn Import… aodaibamau.jpg) hay phim bằng cách dùng keyframes (thời điểm chính) để điều chỉnh chính xác thời điểm xuất hiện và chấm dứt của mỗi đoạn phim. Tạo keyframes trong khung Effect Controls với dấu hiệu đồng hồ (toggle animation) và dấu hiệu hình thoi. Dấu hiệu hình thoi có mầu xậm tại những thời điểm có chứa keyframes.

Phương pháp này có thể dùng để xê dịch (translate), đổi tỉ lệ phóng đại hay thu nhỏ (scale), quay (rotate) và thay đổi độ trong suốt (opacity). Nếu muốn bỏ keyframe có sẵn, bấm chọn dấu hiệu hình thoi thích hợp và bấm chuột phải (right click, Cut hay Clear).