Cách ráp nối phim ảnh dùng Adobe Premiere Pro

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập một số kỹ thuật thường dùng trong khi ráp nối để phim ảnh và âm thanh không bị gián đoạn, được liên tục theo ý muốn.

1. Khi cắt phim, âm thanh của đoạn phim bị cắt sẽ mất đi. Nếu muốn giữ lại, để mũi tên vào đoạn phim cắt, bấm chuột phải (right click) và chọn Unlink (tách ra). Âm thanh của đoạn phim cắt sẽ được tách rời ra và có thể rời đến vị trí khác. Premiere không gạch dưới tên phim và âm thanh để cho biết phim và âm thanh không còn liên hệ nữa.

2. Premiere cho phép đặt nhiều đường âm thanh khác nhau cho cùng một đoạn phim. Chọn Sequence.Add tracks… tạo các đường âm thanh mới như audio 2, audio 3, tùy ý. Kỹ thuật này rất tiện lợi khi muốn hòa nhạc vào âm thanh sẵn có của đoạn phim.

Thí dụ, chọn Import… DemNayAiDuaEmVe.wav vào trong khung thùng phim. Kéo bỏ đoạn âm thanh này vào trong Audio 2. Chọn khung Audio Mixer và kéo các nút (slider) để điều chỉnh cường độ âm thanh to nhỏ cho phù hợp với đoạn phim sau khi cắt ráp. Kéo khung giữa cho rộng ra nếu không thấy Audio Mixer.

Khi mở đầu hay kết thúc phim, có thể chọn Audio Transitions.Cross Fade.Constant gain (Âm thanh chuyển tiếp.Giảm.Đều) để điều chỉnh cường độ âm thanh cho từ từ lớn ra hay nhỏ đi. Nên dùng keyframes để thay đổi cường độ âm thanh ở những vị trí bất kỳ.

3. Trong khi cắt ráp, nhiều khi cần chuyển dịch một nhóm phim hay âm thanh đến một vị trí khác để có chỗ nhét thêm những đoạn phim chuyển tiếp cho linh động. Bấm chuột trái trên đường phim hay âm thanh (timeline) và kéo khung hình chữ nhật đổi màu đánh dấu những đoạn cần chuyển dịch. Để ý những đoạn muốn chuyển dịch phải lọt vào bên trong khung hình chữ nhật. Chọn một trong những đoạn bị đổi màu, bấm chuột trái và kéo những đoạn này đến vị trí mới.
Nên dùng đường kẻ timeline để định chính xác vị trí khi chuyển dịch. Nhớ chọn Edit.Undo nều lầm lẫn và muốn làm trở lại.

4. Chọn Clip.Speed/Duration để làm phim hay âm thanh hát nhanh lên hay chậm lại. Để móc Reverse Speed (Tốc độ ngược) nếu muốn hát ngược. Để móc Maintain Audio Pitch (giữ giọng âm thanh) để giữ cho tiếng nói không bị lạc giọng.

5. Kiểu chữ thư pháp Thiên Ân tải từ trang fontchudep.vn hay Hùng Lân tải từ trang fontchu.com. Thực tập với chữ có dấu như Diễm Xưa. Đặt hàng chữ trên đường phim (timeline), chọn export frame hay movie, chọn dạng bmp (bitmap files) để chép khung hình có hàng chữ thành một hình khác. Bức hình mới có chữ kiểu có thể được ráp nối rất dễ dàng sau khi mang vào Proshow Producer.