Cách thức trình bày và quản trị phim ảnh

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn cách thức trình bày và quản trị phim ảnh thu dưới các dạng khác nhau như flv, mp4, wmv, mpg, hay avi.

1. Khi tạo nhạc cảnh trong Phoshow hay phim ảnh trong Premiere, nên dùng kích thước theo tiêu chuẩn DVD 720×480 thu dưới dạng mpeg2 để giữ màu sắc trung thực, linh động và hình ảnh được rõ nét. Sau đó nên dùng TmpegEnc để chuyển dạng phim thành những dạng có thể đặt trên mạng Internet.

Khi chuyển dạng phim, nên đổi kích thước màn ảnh cho nhỏ lại khoảng 400×280. Tránh chọn kích thước lớn hơn 640×320 khi đăng trên mạng Internet đòi hỏi nhiều điều kiện rắc rối gây ra khó khăn cho người xem, thường dễ bị giựt, đứt quãng nếu hơn 5 phút.

Nên dùng dạng flv hay mp4 để giảm sức chứa khỏi tốn chỗ. Để ý dùng hệ thống gắn thêm (plugin) có tên flashvideo hay WMVPlayer nếu muốn trình bày phim ảnh thu ở các dạng phổ thông khác như wmv, mpg, hay avi. Tránh dùng mpg vì đòi hỏi sức chứa rất lớn, mặc dù màu sắc phim mpeg2 thường sặc sỡ nhất. Nếu chọn dạng avi, tránh dùng DV và nên chọn hệ dồn nén divx.

2. Chép hệ thống gắn thêm (plugin) có tên WMVPlayer trong phần Inactive (không dùng) lên website muốn trình bày phim ảnh dưới dạng wmv, avi, mpeg, hay mp4. Trong khung điều hành (wp-admin), chọn plugin có tên Windows Media Player và chọn Activate (đem dùng).

Chọn kích thước thích hợp cho chiều ngang (width=) và chiều cao (height=) của phim ảnh để hình ảnh trình bày không bị méo dạng. Nếu không có width và height, WMVPlayer sẽ chọn kích thước nguyên thủy của phim ảnh. Tránh phóng lớn phim ảnh vì sẽ thấy hình bị nổ (pixelation). Chọn autostart=1 (tự động) hay autostart=0 (đứng yên). Chọn repeat=1 (lập lại) hay repeat=0 nếu cần. repeat chỉ hoạt động khi dùng dạng phim flv hay dùng Internet Explorer và một số phiên bản của Firefox.

Thí dụ sau đây dùng WMVPlayer để trình bày phim ảnh “Đêm Nay Ai Đưa Em Về” dưới dạng mp4.
<div align=center>[WMVPlayer video=”/video/DemNayAiDuaEmVe.mp4″ width=640 height=384 autostart=0 repeat=1 /]</div>

3. Trong khung điều hành, mục plugin, tìm gắn thêm (Add New) hệ thống gắn thêm có tên Smart Youtube và chọn Activate. Chọn Settings.Smart Youtube để thay đổi kích thước trình bày, mặc dù phim ảnh vẫn nằm trong trang Youtube.

Thí dụ sử dụng phim từ trang youtube

Giọt Mưa Trên Lá

Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng