Cách quản trị và điều hành các bài đăng trên mạng Internet

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn cách trình bày hình ảnh mỹ thuật có phụ đề tiếng Việt dùng Web Album Maker và cách thức quản trị các bài viết đã xuất bản hay chưa đăng.

1. Web Album Maker tự động đặt một hàng chữ quảng cáo ở phía dưới khung hình triển lãm. Có thể loại bỏ dòng chữ quảng cáo bằng cách xóa từ hàng chữ <div class=”generator”> cho đến </div> để khỏi tốn chỗ. Chúng ta cũng có thể thay thế hàng chữ này (Web Album Maker 2.2) để liên kết đến một trang web khác (thí dụ, thay thế chữ http://www.dientoan.us trong dấu ngoặc kép).

2. Khi thiết lập kích thước khung triển lãm, tìm số chiều cao và chiều ngang trong index.html ngay sau chữ height=width=. Có thể thay đổi các số này trong dạng <iframe> cho khung triển lãm nhỏ lại. Khi làm khung nhỏ lại, nhớ để scrolling=yes để thấy các thanh di chuyển hầu xếp đặt vị trí khung xem cho dễ dàng.

3. Trong khung điều hành (wp-admin) bấm chọn Posts để thấy các bài viết đã xuất bản hay chưa đăng. Nếu số bài viết quá nhiều, chọn xem bài theo ngày tháng (thí dụ, cho thấy bài viết trong tháng 2, 2011) hay theo thể loại (thí dụ, chọn thể loại Phim ảnh) rồi bấm Filter (Thanh lọc) để rút ngắn danh sách các bài viết. Chọn All (tất cả các bài), Published (bài đã xuất bản), Draft (bài chưa đăng), hay Trash (bài vứt trong thùng rác). Để ý những con số trong ngoặc cho thấy tổng số bài hiện có trong mỗi mục.

Khi xem bài hiện có trong mục Trash, có hai cách chọn lựa: restore (hoàn trả lại như cũ) hay delete permanently (xóa vĩnh viễn). Nên cẩn thận và xét lại trước khi quyết định xóa các bài có nội dung dài đang nằm trong thùng rác. Bấm nút Empty Trash sẽ xóa mất hết tất cả các bài trong thùng rác.

4. Phim ảnh nên thu dưới dạng flv (sức chứa nhẹ đỡ tốn chỗ) hay mp4 (hình ảnh có màu sắc và chất lượng cao, rõ ràng). Tránh làm phim có kích thước lớn hơn 640×320 khi đăng trên mạng Internet đòi hỏi nhiều điều kiện gây ra khó khăn cho người xem. Thí dụ sau đây cho thấy phim nhạc hoà tấu Giọt Mưa Trên Lá thu ở dạng mp4:

Get the Flash Player to see this content.

Muốn để phim ở ngay giữa trang, dùng dạng <div align=center>, thay thế chữ center bằng chữ left (trái) hay right (phải) khi cần (để ý tiêu chuẩn đóng và mở trong HTML).
<div align=center>[flashvideo file=video/GiotMuaTrenLa.ConcertoHD.mp4 /]</div>

Chọn kích thước theo ý muốn:
[flashvideo file=video/GiotMuaTrenLa.ConcertoHD.mp4 width=480 height=320 /]

Để kích thước và cách thức trình bày được thống nhất, trong khung điều hành (wp-admin), chọn Settings.Flash Video. Đổi kích thước phim ảnh tại Player Width (chiều ngang, 480) và Player Height (chiều cao, 320). Chọn Play Icon để thấy dấu tam giác khi tạm ngưng phim ảnh. Chọn AutoStart có móc nếu muốn phim hát ngay không cần bấm. Chọn Repeat (lập lại) là Always hay None (không lập lại).