Cách xếp đặt nội dung các trang viết cho đẹp mắt

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn cách xếp đặt nội dung các trang viết cho đẹp mắt, dễ đọc, dàn dựng thân bài, thêm các chỗ trống, vẽ đường kẻ ngang, đổi màu và kiểu chữ viết để gây sự chú ý cho người đọc đến những phần chính như tóm tắt, tựa đề, và các tiết mục quan trọng khác. Kỹ thuật này sử dụng phần gắn thêm (plugin) và một số mệnh lệnh đơn giản trong tiêu chuẩn HTML (Hypertext Markup Language).
 

Cách vẽ khung tựa bài:
Các bài đăng đa số cần đóng khung những phần chính như tựa đề hay phần tóm tắt giới thiệu bài giống như khung tóm tắt trên. Thí dụ sau đây vẽ khung cho tựa đề nhạc cảnh “Anh Còn Nơ. Em”.
[highlight]Nhạc Cảnh Anh Còn Nợ Em[/highlight]

Nhạc Cảnh Anh Còn Nợ Em

 

Nền trong khung có thể đổi với background=RRGGBB. RR (Red, đỏ), GG (Green, xanh lá cây), BB (Blue, xanh dương). Số các màu sắc này có thể chọn từ bảng màu (color dialog) có trong Photoshop hay Proshow. Nên chọn các màu nhạt để dễ đọc chữ và không bị chói mắt. Thí dụ sau đây cho thấy khung có nền màu trái đào (background=FCE4B5), viền đỏ (borderColor=E00000) và dày hơn (border=2), mép rộng hơn (padding=5) và xắp hàng chữ về bên phải (align=right).
[highlight background=FCE4B5 border=2 borderColor=E00000 padding=5 align=right]Nhạc Cảnh Anh Còn Nợ Em[/highlight]

Nhạc Cảnh Anh Còn Nợ Em

 

Cách giới thiệu phim ảnh:
Khi trình bày phim ảnh ở dạng flv, khi bắt đầu hay lúc hết phim có thể để một bức hình giới thiệu thường là một khung ảnh chính lấy ra từ trong phim. Phim và hình giới thiệu không bắt buộc phải đặt cùng website có chứa trang viết. Nếu phim hay hình ảnh chứa ở một website khác, để ý ghi đầy đủ tên địa chỉ của phim hay hình đó bắt đầu bằng chữ http://. Phim ảnh “Anh Còn Nợ Em” để cùng website có chứa trang này. Phim ảnh “Ru Ta Ngậm Ngùi” dưới đây lấy ra từ một trang website khác. Kích thước trình bày có thể thay đổi tùy ý cho thích hợp với nội dung bài viết, không cần phải theo kích thước của phim ảnh nguyên thủy.

Cách vẽ đường kẻ ngang:
Phần trên có hai đường kẻ ngang màu xám lợt. Khi cần vẽ đường kẻ ngang, có thể dùng mệnh lênh như sau: <div style=”height:1px”><hr /></div> và thay đổi số kích thước chiều cao height (khi xuống hàng).

Cách đổi kiểu, màu sắc, và kích thước chữ viết
Dùng mệnh lệnh sau đây để đổi kiểu mặt chữ (face), màu sắc (color), và cỡ chữ (size). Tránh chọn mặt chữ bừa bãi vì người xem trang viết có thể không có mặt chữ chọn làm cho cách trình bày bị xấu hẳn đi. Nên chọn Arial hay Verdana cho mặt chữ trơn không có móc. Giới hạn mặt chữ có móc chọn Times hay Georgia. Cỡ chữ trung bình 2 hay 3. Số càng lớn chữ càng to. Nên chọn màu chữ đậm trên nền có màu lạt cho dễ đọc. Nên chọn một trong những màu tiêu chuẩn sau đây: red, green, blue, cyan, magenta, yellow, darkred, darkgreen, darkblue, darkcyan, darkmagenta, brown, black, hay white (trên nền màu).
Thí dụ, <font face=”Times” color=”darkmagenta” size=”4″>Nhạc Cảnh Ru Ta Ngậm Ngùi</font>
Nhạc Cảnh Ru Ta Ngậm Ngùi chép từ một website khác (để ý bắt đầu từ hàng chữ http://)

Cách điều chỉnh các khoảng trống:
Đôi khi WordPress tự động tạo ra những khoảng trống hơi lớn quá khi xuống hàng. Những khoảng trống này có thể làm nhỏ lại cho đẹp hơn dùng mệnh lệnh sau đây: <div style=”height:10px”>&nbsp;</div>
Đổi số chiều cao (height) để khoảng trống nhỏ lại hay lớn ra.

Cách tải chép phim ảnh xuống (download):
Bất cứ hồ sơ tài liệu hay phim ảnh nào cũng có thể tải hay chép xuống máy của người đang xem. Hồ sơ chép xuống có thể chứa trong một website khác, không bắt buộc phải chứa cùng máy có bài đăng. Thí dụ sau đây dùng mệnh lệnh HTML để chép phim ảnh RuTaNgamNgui.flv từ website ndau.dientoan.us với hàng chữ chỉ dẫn (Xin bấm vào đây…)
<a href=”http://ndau.dientoan.us/video/RuTaNgamNgui.flv”>Xin bấm vào đây để chép xuống nhạc cảnh “Ru Ta Ngậm Ngùi”</a> giống như trong phần đường kẻ trên, hoặc phim ảnh LaiMotChiecLaRoi.flv từ trang này như sau:
<a href=”/video/LaiMotChiecLaRoi.flv”>Xin bấm vào đây để chép xuống nhạc cảnh “Lại Một Chiếc Lá Rơi”</a>Để ý tiêu chuẩn mở ra (<a>) và đóng lại (</a>) trong hệ thống HTML. Dấu hiệu gạch chéo / (đóng) luôn luôn đứng ngay sau dấu nhỏ hơn (<) và đứng trước chữ.