Cách sắp đặt các bài viết theo tiêu chuẩn báo chí

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn cách sắp đặt nội dung các trang viết và sử dụng những ký hiệu theo tiêu chuẩn báo chí hiện đại trên mạng Internet.

Cách dùng các hình nhỏ để nhấn mạnh cảm nghĩ, phê bình
Những hình nhỏ sau đây rất phổ biến khi muốn diễn tả cảm nghĩ của tác giả các bài viết. Để ý trong phần Settings.Writing, để móc trong ô vuông emoticons (hình nhỏ tình cảm). Đặt một trong những chữ sau đây giữa dấu hai chấm (:) như sau:

(:smile: :smile:) (:grin: :grin:) (:sad: :sad:) (:eek: :eek:) (:shock: :shock:)

(:???: :???:) (:cool: :cool:) (:mad: :mad:) (:razz: :razz:) (:neutral: :neutral:)

(:wink: :wink:) (:lol: :lol:) (:oops: :oops:) (:cry: :cry:) (:evil: :evil:)

(:twisted: :twisted:) (:roll: :roll:) (:!: :!:) (:?: :?:) (:idea: :idea:)

(:arrow: :arrow:) (:mrgreen: :mrgreen:)

Nếu trong bài viết cần chữ :smile:, thay thế dấu hai chấm bắt đầu bằng chữ : (để ý bắt đầu bằng dấu & và tận cùng bằng chấm phẩy).

Cách sắp đặt chữ viết kế bên hình hay phim ảnh

Dùng mệnh lệnh như sau để trình bày chữ viết ngang hàng với hình hay phim để đỡ tốn chỗ, tránh thấy trống trải. Thí dụ này cho thấy hình mẫu aodai.1.jpg đặt bên trái và hàng chữ trình bày đặt bên phải <div align=center style=”text-align:left;margin-top:5px;”>.
Dùng mệnh lệnh <br clear=”left” /> khi muốn xuống hàng và sắp chữ bình thường trở lai.

Dùng mệnh lệnh left, right, hay center ngay sau text-align: để xếp cột chữ thẳng hàng về phía trái, phải, hay ngay chính giữa. Để ý dùng margin-top:5px; nếu muốn chừa một khoảng trống ở phía đầu (margin-top) hay cuối (margin-bottom) cột chữ. Dùng hspace và align bên trong <img> để có khoảng trống giữa hình và cột chữ đồng thời để hình sang bên trái hay phải.

Cách sắp đặt chữ viết giữa hai hình hay phim ảnh

Tương tự như trên, hình bên trái dùng align=left và hình bên phải dùng align=right đặt bên trong <img>.