Bài ôn 1: Proshow Producer 4.5.2929

Tóm tắt bài ôn 1: Ngày 5 tháng 3, 2014
1. Kiểm soát lại trong máy phiên bản Proshow Producer 4.5.2929. Nếu lỡ bị hết hạn khi cập nhật các phiên bản mới hơn, chỉnh sửa nội dung của hồ sơ sau đây trước khi cài lại (install) để khỏi bị cập nhật tự động.
WindowsSystem32driversetchosts, thêm vào hai dòng chữ dưới đây
127.0.0.1 photodex.com
127.0.0.1 www.photodex.com
☼ Nếu máy không cho sửa hồ sơ hosts, bấm chuột phải để chọn Properties.
Sau đó chọn Security/Users/Edit/, chọn dấu móc Full Control.
☼ Nhớ gỡ bỏ phiên bản bị hư (uninstall) trước khi cài lại.

2. Chúng ta nên giữ hai phiên bản Proshow Producer 4.5.2929 và 6.0.3410 trong máy để có thể so sánh và sử dụng tùy theo nhu cầu, sở thích. Phiên bản 6 thay đổi rất nhiều có thể gây ra trở ngại khi sử dụng. Phiên bản 6 có thêm hơn 150 cách chuyển hình mới (transition effects) và cho phép đổi chữ thành hình hay mặt nạ (text layer effect).
Cách cài (install) Proshow Producer 4.5.2929
Chép lại nội dung của hai hồ sơ sau đây (khoảng 750 MB).
Photodex.Proshow.Producer.4.5.2929 (phiên bản cũ)
MotCoiDiVe (tuồng mẫu để kiểm lại sau khi cài)

3. Khi trình bày phim trên mạng nên chọn kích thước và dạng phim ảnh như sau để tránh rắc rối.
☼ Tỷ lệ khung ảnh (aspect ratio): 16:9 khung ảnh rộng (widescreen).
☼ Tỷ lệ độ dồn nén (bitrate từ 1,000 đến 5,000 kbits/s), số thấp sức chứa nhỏ nhưng hình bị lem. Số lớn hình rõ, không bị giựt nhưng sức chứa rất lớn.
☼ Dạng phim: chọn mp4 (bản chính gởi lên youtube) hay flv (khung ảnh nhỏ lại từ bản chính).
☼ Tỷ lệ độ nét (resolution)
1280×720 (mp4 cho bản chính)
850×480 (mp4 hay flv khi trình bày trên mạng)
640×360 (flv cho phép nhảy tới khúc cuối phim không cần đợi)

4. Cách chép phim và phụ đề từ youtube. Bấm dấu hiệu giống ☼ để xem phim có tỷ lệ độ nét cao và phụ đề hay không. Nhạc cảnh “Anh Còn Nợ Em” ở đây không có phụ đề và có độ nét 720p HD. Sau khi chép xuống máy riêng, phim có thể làm nhỏ lại để trình bày ở tỷ lệ 640×360.

☼ Chép địa chỉ của phim từ khung địa chỉ (address bar) muốn mang xuống may riêng. Mở trang keepvid và dán vào khung download, chọn download. Nên chọn phim ảnh có độ nét cao nhất (max).
Nếu phim có phụ đề, chọn download SRT, chọn Anh ngữ (English) hay Việt ngữ (Vietnamese).

5. Dùng mkvmerge để đổi phim từ dạng mp4 thành dạng mkv để xem phụ đề. Khi chép hồ sơ phụ đề, nên đổi tên hồ sơ phụ đề cho giống tên phim ảnh, chỉ tận cùng bằng chữ .srt.