Hội Ngộ Kiên Giang 2013 Picnic

Phim ảnh hội ngộ Kiên Giang 2013, lần thứ 9 tại San Jose, California, USA.


Yến-Ngọc và các bạn cũ tại Lake Cunningham sáng thứ bảy 7/6/2013.

Xem hình chụp tại Lake Cunningham buổi sáng thứ bảy 7/6/2013, tiệc buổi chiều tại nhà anh Thảnh.

Xem phim màn ảnh nhỏ nếu đường dây Internet chậm.

Yến-Ngọc và các bạn cũ tại Lake Cunningham sáng thứ bảy 7/6/2013.