Cách ráp nối phim ảnh và âm nhạc

1. Avast Pro Internet Security 5.0.507.
Cách cài (install).
Mở C, mở Homework, chọn folder Avast.Pro.Internet.Security.5.0.507 (không còn bị dồn nén), chọn avast.IS.5.0.507.exe, gõ Enter hay bấm chuột phải và chọn Run as administrator để bắt đầu cài.

Bỏ móc participate in community không tham dự, nếu có móc sẽ bị đòi trả tiền.
Mở Patch, chọn Avast_5.0.507-Patch_v1.exe, sau đó chọn Run as administrator, chọn nơi ghi danh C:\Program Files\Alwil Software\Avast5 để có 30 ngày dùng thử và sẽ không hết hạn đến cuối năm 2015. Nhớ chọn Settings.Update, chọn Program.Manual Update, nếu không sẽ bị đòi trả tiền sau khi program update.

Virus database sẽ được cập nhật cho đến cuối 2015.

2. Cách ráp nối và đổi dạng phim ảnh (TMPGEnc 4.7.4).
Chuyển dạng MP4, blu-ray và HD (high-definition) tự động.

Cách cài (install).
Chọn TE4XP.4.7.4.299.exe. Bấm chuột phải và chọn Run as administrator để bắt đầu cài.

Sau đó, chọn TE4XP.4.7.4.299_Serial.exe. Bấm chuột phải và chọn Run as administrator để bắt đầu gắn mật mã. Nhớ bấm Generate và Patch sau khi cài xong phần đầu.