Cách trình bày tổng hợp dùng Premiere Pro, Photoshop và Proshow

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách viết chữ kiểu để làm phụ đề hay phần giới thiệu (movie title). Bài này chú trọng về phương pháp tổng hợp khi cần hoạt hình (animation) hay ráp nối vào các hệ thống khác không có chữ kiểu như Pinnacle HD, Proshow Producer.

1. Vẽ hàng chữ có dấu “Diễm Xưa” theo kiểu chữ thư pháp Thiên Ân (UTM ThuPhap Thien An). Đặt hàng chữ trên đường phim (timeline), chọn export frame, chọn dạng bmp (bitmap files) để chép khung hình có hàng chữ thành một hình khác, đặt tên DiemXuaThuPhap.bmp. Bức hình mới có chữ kiểu có thể được sửa lại dùng Photoshop và sau đó ráp nối, hoạt hình trong Proshow Producer.

2. Mở DiemXuaThuPhap.bmp trong Photoshop. Đổi màu đen bên ngoài chữ thành trong suốt (Edit.Clear) dùng đũa thần (magic wand), giới hạn độ sai (tolerance) xuống 8 hay nhỏ hơn để những vị trí màu đen không lấn vào viền màu trên mặt chữ. Nhớ gõ nút Shift và chọn những chỗ khuyết bên trong mặt chữ. Chọn Select.Inverse để lấy phần màu bên trong mặt chữ làm mặt nạ (mask). Tạo ra một lớp chứa mới có tên Mask và tô màu mặt nạ thành màu trắng (Alt.Backspace).

3. Tạo ra hai hình mới có tên DiemXuaThuPhap.png chứa chữ màu và trong suốt bên ngoài chữ Diễm Xưa. Hình DiemXuaThuPhapMask.png chứa mặt nạ che chữ Diễm Xưa màu trắng.

4. Tạo ra một hình cầu vồng đặt tên Rainbow.png dùng màu liên tục (Gradient). Kích thước và hướng vẽ cầu vồng không quan trọng vì có thể thay đổi dễ dàng trong khi hoạt hình.

5. Trong Proshow Producer, DiemXuaThuPhap.png, DiemXuaThuPhapMask.png, Rainbow.png trở thành ba lớp chứa. DiemXuaThuPhapMask.png dùng làm mặt nạ để che Rainbow.png.
Khi quay hay đổi kích thước chữ Diễm Xưa, độ phóng đại và góc quay của hai lớp chứa DiemXuaThuPhap.png và DiemXuaThuPhapMask.png phải giống y hệt nhau để hình cầu vồng không lọt ra ngoài mặt chữ.

6. Thực tập với hình nền aodai.bamau.jpg, chọn fill frame. Vì có độ trong suốt, mặt nạ chọn loại Alpha (Transparency). Quay chữ bằng cách đổi tỉ lệ phóng đại chiều ngang (Zoom X) từ 0% đến 100%.