Cách thiết lập trang nhà trên mạng Internet

Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn cách thiết lập sự hiện diện của bạn trên mạng Internet dùng kỹ thuật CMS (open source Contents Management System, hệ thống quản lý nội dung nguồn mở) phổ biến WordPress (báo chí từ văn bản), chú trọng đến khía cạnh trình bày và lãnh vực xuất bản nội dung của các trang viết.
Phương pháp này tiện dụng các phương tiện truyền thông hiện đại như bài viết dùng kiểu chữ thời trang, hình ảnh rõ ràng, phim ảnh và âm thanh có chất lượng cao. Người thiết kế các trang web dùng kỹ thuật này không cần phải mất nhiều thì giờ, không bị đòi hỏi phải có trình độ điện toán cao cấp, và cũng không cần học cách thức bố trí và xếp đặt các cơ sở dữ liệu (database).