Bài ôn 6: Tạo kiểu vẽ Proshow Producer 6

Tóm tắt: Proshow Producer có vài trăm kiểu vẽ có sẵn để kết hợp dễ dàng với hình ảnh hay các đoạn phim khác giúp cho cách trình bày phim ngắn được linh hoạt hơn. Kiểu vẽ mới sau khi thiết kê/ có thể lưu trữ trong máy để sử dụng lại cho các thiết kế phim ảnh về sau.

1. Sau khi đặt hình hay phim trong một khung hình, chọn Slide Options, sau đó chọn Slide Styles (kiểu vẽ có sẵn). Khi chọn một trong những kiểu vẽ có sẵn, phim ảnh nên để ý 3 điều kiện sau đây cho phù hợp với thiết kế của kiểu vẽ để đạt được chất lượng cao: số khung hình (number of layers), thời gian phim ảnh (slide time), và thời gian chuyển tiếp. Thời gian phim ảnh và chuyển tiếp có thể dài hơn. Số khung hình không được ít hơn. Đa số trường hợp, nếu số khung hình có nhiều hơn dự định của kiểu vẽ chọn, kết quả sẽ không như ý muốn.

2. Vì nội dung phim ảnh khác với nội dung kiểu vẽ mẫu, thay đổi độ phóng đại, độ sáng, xê dịch hay góc quay cho thích hợp. Kiểu vẽ, Themed – Wedding Classic Single 1 chỉ đòi hỏi một khung hình (1 layer), chọn Apply Style (dùng kiểu vẽ này) có thể chỉnh lại độ phóng đại cho đẹp hơn.

3. Nếu kiểu vẽ chọn không thích hợp với nội dung phim ảnh trong khung hình, chọn kiểu vẽ No Style và sau đó chọn Apply Style để bỏ.

4. Thử kiểu vẽ Captions and Titles – Scrolling Outro Offset cho phim hair.1.mp4 thích hợp cho cách trình bày chữ giới thiệu cho phụ đề. Kiểu vẽ này thích hợp cho một (1) khung hình và có thời gian tối thiểu dài 12 giây. Chọn Apply Style sau khi đặt phim hair.1.mp4 vaiò khung hình. Chỉnh sửa bằng cách phóng đại và xê dịch các khung hình cho thích hợp. Thời gian phim càng dài, hàng chữ sẽ chạy chậm. Nếu nội dung phim ảnh bị che khuất, nên đặt thêm một số khung hình chính (keyframes) để xê dịch những chỗ bị che khuất.

5. Tạo kiểu vẽ mới Moving Curtains (Mở Màn). Bấm dấu +Create để tạo kiểu vẽ có thể dùng lại trong các dự án sau.