Moonlight in D minor

Nhạc phẩm Moonlight in D minor.
Đàn dương cầm loại Disklavier Conservatory Model C3 dài 6’1 do hãng Yamaha sản xuất.