Đi chơi thành phố du lịch Newport, tiểu bang Rhode Island nhân dịp Kiên Giang 2017