Xảo thuật chuyển hình bằng dấu hiệu ngôi sao

1. Cách tạo xảo thuật “Chuyển hình bằng dấu hiệu ngôi sao” làm hình chuyển tiếp
Tóm tắt: Bài sau đây hướng dẫn thực tập cách tạo ra xảo thuật dấu hiệu ngôi sao dùng để chuyển tiếp (transition) từ đoạn phim này sang đoạn phim khác. Kỹ thuật này áp dụng chung cho những hình vẽ tay (clip art) giúp cho công việc chuyển tiếp khi ráp phim ảnh rất linh động.

1.1. Chọn Start.All Programs.Accessories.System Tools.Character Map. Chọn mặt chữ Wingdings, chọn dấu hiệu ngôi sao năm cánh (Character code 0xAB), bấm Select cho hình ngôi sao hiện ra tại khung Characters to copy.
Sau đó, bấm nút Copy.

1.2. Mở Photoshop 7, tạo ra một hồ sơ chứa hình mới khổ 1920 dài, cao 1080 điểm màu (pixels) theo tiêu chuẩn HDTV 1080i. Nếu màu vẽ không phải là màu đen, bấm dấu Move (mũi tên có dấu thập) hay gõ V, sau đó gõ D (default) để đổi màu vẽ thành đen và màu nền hình thành trắng. Chọn T (Type), nhớ chọn mặt chữ Wingdings và khổ chữ lớn nhất 1296 pt, màu chữ đen. Chọn Edit.Paste hay bấm Ctrl V để dán hình ngôi sao năm cánh.

1.3. Bấm Layer Properties… để đổi tên lớp chứa thành Star. Tạo ra một lớp chứa thứ hai để vẽ bóng của hình ngôi sao làm viền. Chọn lớp chứa Star, right click Duplicate Layer… và đặt tên lớp chứa này là Shadow.
Dùng Filter.Blur.Gaussian Blur và chọn độ mờ khoảng 30 pixels trong khung Radius. Số bán kính càng lớn thì viền ngôi sao càng rộng. Sau đó, chỉ giữ dấu hiệu con mắt (visibility) tại lớp chứa Shadow và tạo ra (Save As) hình mặt nạ Star5Transparency.png có ghi độ trong suốt (transparency) thay vì màu trắng.

1.4. Mở Proshow, chọn hai hình mẫu amy.photos.psd và aodai.bamau.jpg dùng Star5Transparency.png làm mặt nạ (mask). Nhớ chọn Fill Frame cho cả ba hình Sắp đặt lớp chứa Star5Transparency trên cùng và amy.photos ngay dưới Star5Transparency. Bấm mũi tên phải trong khung Layers để chuyển Star5 Transparency thành mặt nạ (mask). Chọn Layer.Mask Type (Alpha) ô vuông Invert có móc để những vị trí có độ trong suốt che hình bên dưới.

2. Adobe Premiere Pro 2.0.
Cách cài (install)
2.1. Mở C, mở Homework, mở Adobe.Premiere.Pro.2.0.
Chọn (left click) hồ sơ setup.exe, bấm chuột phải và chọn Run as administrator để bắt đầu cài.

2.2. Chọn Select language English, bấm OK. Bấm Next. Trong License Agreement, bấm Accept. Premiere sẽ được cài tại vị trí Destination Folder. Bấm Next, bấm Install. Bấm Finish khi cài xong.

Cách sử dụng:
Premiere là một hệ thống dùng để cắt ráp, sắp đặt phim ảnh rất chính xác và tổng hợp dễ dàng với các hệ họa hình khác. Vì lý do này, Premiere hơi khó sử dụng và đòi hỏi mật mã khác nhau cho mỗi máy điện toán. Nếu dùng một mật mã chung đã dùng trước khi cài, Premiere sẽ ngưng hoạt động sau 30 ngày.